תוכנית ייחודית המבוססת על העקרונות הבאיםמבנה התוכנית:

שלב המיון

במהלך כיתה ט', בין החודשים דצמבר-מאי, יתקיימו מספר שלבי מיון הכוללים מבחנים אישיותיים וקוגניטיביים, ראיונות אישיים, קורס אקדמי באו"פ ושיאם בסדרת מיון של שלושה ימים לפני חג הפסח.

שלב התיכון

שלוש שנים (כיתה י' עד יב') בבית חינוך תיכוני ייעודי במסגרת קהילתית פנימייתית. בשלב זה נעמיק בפיתוח כישורים ומיומנויות אישיות, למידה משמעותית, מעניינת ועמוקה, ונתנסה בתהליכי פיתוח ונחשף לטכנולוגיות חדשניות. כל זאת תוך למידה בשילוב קורסים אקדמיים, שיקנו לבוגרינו תעודת בגרות מלאה ואפשרות אקדמית להמשיך ישירות ללימודי שנה שניה בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון.

שלב האקדמיה 

שלוש שנים של לימודי הנדסת חשמל ומחשבים בטכניון (שנים ב'- ד') שיתקיימו באופן משולב בטכניון ובבית החינוך הייעודי לתוכנית. הלימודים הינם במסגרת העתודה הצבאית, ובמסגרתם יחשפו חניכות והחניכים לקורסים מתחומים שונים, פרויקטים בתעשיות הטכנולוגיות, היכרות עם זרועות הבטחון השונות ויעברו טירונות וקורס קצינים ייעודי. בסיום שלב זה יתקיים תהליך הצבות אישי שיתחשב ביכולות וברצונות הבוגרות והבוגרים ובצרכי המערכת.

שלב השירות הביטחוני 

בוגרות ובוגרי התוכנית יוצבו בתפקידי מפתח בזרועות השונות של מערכת הבטחון. במסגרת שש שנות שרותם הבטחוני, ילוו הבוגרות והבוגרים על ידי מנהלת ייעודית במשרד הבטחון אשר תדאג להתפתחותם האישית והמקצועית.