התוכנית בנויה ממספר שלבים

​​​​​​​

שלב המיון

במהלך כיתה ט', בין החודשים דצמבר-מאי, יתקיימו מספר שלבי מיון שכוללים מבחנים אישיותיים וקוגניטיביים, ראיונות אישיים, קורס אקדמי באו"פ ושיאם בסדרת מיון של שלושה ימים לפני חג הפסח

שלב התיכון

שלוש שנים (כיתה י' עד יב') שנעבור יחד בבית חינוך תיכוני ייעודי במסגרת קהילתית פנימייתית. בשלב זה נעמיק בפיתוח כישורים ומיומנויות אישיות, למידה משמעותית, מעניינת ועמוקה, ונתנסה בפיתוח ובטכנולוגיות חדשניות. כל זאת תוך למידה של תכני ליבה לבגרות בשילוב קורסים אקדמיים, שיקנו לבוגרינו תעודת בגרות מלאה ואפשרות אקדמית להמשיך ישירות ללימודי שנה שניה של התואר להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון. 

שלב האקדמיה 

שלוש שנים של לימודי הנדסת חשמל ומחשבים בטכניון (שנה ב'-ד') שיתקיימו באופן משולב בטכניון ובבית החינוך הייעודי לתוכנית. הלימודים הינם במסגרת העתודה הצבאית, ובמסגרתם יחשפו החניכות והחניכים לקורסים מתחומים שונים, פרויקטים בתעשיות הטכנולוגיות, להיכרות עם זרועות הבטחון השונות ויעברו טירונות וקורס קצינים ייעודי. בסיום שלב זה יתקיים תהליך הצבות אישי שיתחשב ביכולות, ברצונות ובצרכי המערכת והבוגרות והבוגרים יוצבו בתפקידי מפתח בזרועות השונות של מערכת הבטחון

שלב השירות הביטחוני 

בדומה לבוגרי עתודה, ישרתו בוגרי התוכנית שש שנים בשירות ביטחוני בתפקידים ייעודיים וייחודיים בזרועות השונות. במסגרת שירותם ילוו הבוגרות והבוגרים ע"י מנהלת ייעודית במשרד הבטחון שתדאג להתפתחותם האישית והמקצועית